קריית-ביאליק.jpg

קרית ביאליק

ספורטיון

קרית ביאליק

מקום המפגש

י

אריה מידן

052-375-9888

קפטן

י

ניר קנורפל

מאמן