top of page

DOGSO - Denial Of Goal
Scoring Opportunity

עיקרי המשחק

 1. ממדי המגרש: לפחות 16 מ'  עד 35 מ ברוחב  ולפחות 25מ עד 50מ  אורך .  (פירוט מלא - LOTG)
  רחבה: חצי עיגול בקוטר 4-6 מטר ממרכז השער. משטח דשא סינטטי בלבד.
  השער ברוחב 3 או 5 מטר, גובה עד 2מ.

 2. הכדור:  מספר 5, כמו בכדורגל רגיל. 

 3. מספר שחקנים - לפי גודל המגרש 5-7 בקבוצה, כולל שוער.

 4. אסור לרוץ - לא עם כדור, לא בלי כדור , לא לדלג , לא לקפץ. הליכה בלבד!

 5. מספר המשתתפים 5-7 שחקנים בכל צד, תלוי במידות המגרש.חילופים ללא מגבלה, בזמן שהמשחק עומד.

 6. לבוש ספורטיבי, נעליים ללא פקקים או סטופקס (רצוי פקקונים המתאימים למשטח סינטטי)

 7. מינימום מגע פיזי בשחקן יריב, לא בעיטה, דחיפה, הכשלה או כל דבר שהשופט סבור שהמגע מוגזם - ייענש בבעיטה חופשית (לא ישירה).

 8. אין לתקל מאחור, או מהצד או בצורה שהשופט רואה כתיקול מסוכן.

 9. אין מצבי נבדל

 10. אין לנגוח בכדור  - זה נחשב כנגיעה ביד 

 11. אין להרים כדור מעל גובה הראש , רק בבעיטה לשער (לא בקשת). אם כדור חלף מעל מסגרת השער, הכדור יחזור לקבוצה היריבה ממקום הבעיטה.

 12. אין בעיטה ישירה לשער בפתיחת משחק  או בחידוש משחק לאחר שער.

 13. מצבי פנדל: א. כניסת מגן לרחבה בכוונה. ב. יציאת שוער מהרחבה בכוונה ג. מניעה בעבירה של הזדמנות ברורה לשער (ע"י ריצה, תיקול לא חוקי) תחייב גם כרטיס כחול (אדום בתיקול חמור) - DOGSO

 14. בעיטת עונשין (פנדל) נעשית עם צעד אחד בלבד, רק 1 מטר מאחורי הכדור. כל השחקנים 3 מטר מאחורי הכדור.

 15. אם הכדור יוצא לחוץ , הוא מוחזר למשחק בבעיטה ממקום יציאת הכדור. כדור קרן - מפינת המגרש.

 16. כל הבעיטות החופשיות אינן ישירות. הכדור יעבור לקבוצה היריבה במקרה של הפרה.

 17.  השחקנים המגנים מתרחקים 3 מטרים ממקום הבעיטה החופשית. עבירה הקרובה לרחבה, תבוצע ממרחק 3 מטר ממנה.

 18. אסור לשחקן תוקף לגעת בכדור הנמצא בתוך הרחבה, הכדור יעבור לקבוצה היריבה.

 19.  אם מגן נכנס לאזור העונשין שלו בכוונה  זה כדור חופשי  (פנדל) להתקפה (למעט בגלל מומנטום).

 20. אם תוקף נכנס לרחבה - כדור עובר לקבוצה השניה (אלא אם בגלל מומנטום).

 21.  אם שוער יוצא מהרחבה שלו בכוונה, זה כדור חופשי (פנדל) להתקפה (למעט בגלל מומנטום).

 22. אסור להחזיר לשוער כדור שנמסר (לא נהדף בעצירה)  ממנו, אלא דרך שחקן שלישי.

 23. כדור שנהדף למגרש בזמן הצלת שוער והוא גבוה מעל הראש – המשחק יעצר והכדור יוחזר לשוער.

 24. כדור שהשוער הדף מעל המשקוף או לצידי השער , או שפגע במגן ויצא לצידי השער יחשב לכדור קרן.

 25.  שוער לא ראשי לבצע בעיטת DROP KICK או למסור כדור ביד מעל גובה הראש.

 26. אם השוער בועט כדור גבוה מעל הראש, תנתן בעיטה חופשית לקבוצה השניה, 3 מטר מקו האמצע

 27. שוער לא ישהה את הכדור ברחבה יותר מ-6 שניות

 28. אם שחקן נופל על הקרקע יש לעצור את המשחק,  אין לשחק אם השחקן נמצא על הקרקע

 29. רק הקפטן רשאי לדבר עם השופט

 30. השופט הוא הפוסק האחרון!

עונשים וסנקציות על שחקנים

כרטיס צהוב הינו אזהרה לשחקן והוא נשאר במגרש.

על שופטי המשחק להשתמש בהשעיות זמניות מתוזמנות (כרטיסים כחולים) בכל המקרים הנחשבים באופן מסורתי כעבירות ראויות לזהירות. 

לפיכך, האפשרויות העומדות בפני השופט להטיל הרחקה מהמשחק הן:

 • שחקן יקבל כרטיס כחול ויושעה זמנית ממשחק - הקבוצה נשארת עם פחות שחקן

 • שחקן יקבל כרטיס אדום ויורחק לצמיתות ממשחק - הקבוצה נשארת עם פחות שחקן

שחקן המקבל כרטיס כחול יושעה מהמשחק בין 2 ל -5 דקות. 

ניתן לתת כרטיס כחול עבור כל אחת מהעבירות הבאות (בנוסף כאשר מתבצעת עבירה פזיזה):

 1. התנהגות לא ספורטיבית

 2.  הפגנת התנגדות על ידי מילה או פעולה

 3.  הפרה מתמשכת של חוקי המשחק

 4.  עיכוב ההפעלה מחדש של המשחק

 5. עבירה המונעת הזדמנות בטוחה להבקעת שער (עליה ניתן לתוקף פנדל)

כרטיס אדום משמש כאשר שחקן מבצע אחת מהעבירות הבאות (בנוסף כאשר מתבצעת עבירת כוח מופרז):

 1. משחק עבירה חמור או התנהגות אלימה

 2. יריקה על יריב או כל אדם אחר

 3. משתמש בשפה פוגענית, מעליבה או פוגענית ,מקבל כרטיס כחול או צהוב שני באותו משחק.

שחקן שהורחק באדום אינו רשאי לקחת כל חלק נוסף במשחק וגם לא רשאי לשבת על ספסל המחליפים.

עונשים וסנקציות על קבוצה

החל ממאי 2024 הוכנס חוק חדש שמטרתו להוריד את הריצות במגרש.

1. כל עבירת ריצה של שחקן נספרת כעבירת ריצה קבוצתית

2. עם הפסיקה לעבירה רביעית, זכאית הקבוצה היריבה לבעיטת עונשין ישירה (פנדל)

3. לאחר הבעיטה - הספירה מתחילה מחדש לקבוצה שנגדה נפסק העונש.

4. אין בספירה הקבוצתית משום פסילה של עונשים על עבירות אישיות על הפרת חוקי המשחק

bottom of page