top of page

הנחיות עזר לקביעת משחק אימון בין 2 קבוצות

 • מועד המשחק - מקום, שעה , פרטי הגעה וחניה

 • פרטים על המגרש - אורך רוחב, גודל השער, מידות רחבות השער

 • קביעת צבעי תלבושת

 • הסכמה על קטגוריות גיל המשתתפים

 • קביעת מספר שחקנים על המגרש וסה"כ כולל ספסל

 • קביעת בעיטות הכרעה במקרה של תיקו (3 בעיטות)

 • זמן חימום - 15 דקות

 • אורך המשחק ואורך ההפסקה בין המחציות

 • חוקי השיפוט וחוקים מיוחדים

 • קביעת שופט (גם בתשלום) ניתן להיעזר במדינת הכדורגל - מומלץ ביותר!!

 • קביעת פרסים, מגינים דגלים במקרה של אירוע משולב (משחק זכרון או אירוע משמעותי)

 • אפשרות להזמנת צילום פיקסלוט ממדינת הכדורגל (אם זמין)

 • פרסום לאחר המשחק במדיה החברתית

 • שליחת סיקור וחומר דיגיטלי לאתר כדורגל הליכה

bottom of page